Geodetske usluge

Inženjerska geodezija

• Izrada katastarsko-topografskih planova
• Projekti geodetskog obeležavanja
• Obeležavanje katastraske parcele, građevinske parcele, regulacione linije
• Protokol regulacije
• Obeležavanje osovina objekata, prenošenje visina, kontrola vertikalnosti objekata
• Obeležavanje i snimanje izvedenog stanja šipova
• Potvrda o saglasnosti izvedenih temelja sa protokolom regulacije i overenim projektom
• Obeležavanje i kontrola iskopa ,obračun količina
• Trasiranje saobraćajnica i vodova
• Ucrtavanje podzemnih instalacija
• Ucrtavanje objekata
• Praćenje sleganja objekata

Katastarska geodezija:

• Topografski plan
• Situacioni plan
• Katastarsko topografski plan
• Ucrtavanje objekata
• Ucrtavanje podzemnih instalacija
• Indetifikacija katastarske parcele
• Omeđavanje katastarskih parcela
• Elaborat geodetskih radova za izvedene objekte I posebne delove objekta/Etaziranje
• Deoba parcele/Parcelacija i Pereparcelacija
• Kopija plana