Ing Geo Survey d.o.o.

Geodetska kuća ING GEO SURVEY d.o.o. osnovana 16.06.2015 godine u Beogradu, i kao takva na današnji dan, nakon višegodišnjeg rada u sferi geodezije I arhiitekture, formirana je u veoma pouzdanu I stručnu organizaciju čiji je svaki član pažljivo selektovan na osnovu najstrožijih kriterijuma.

Firma poseduje sve neophodne licence za pružanje kompletnog spektra geodetskih i arhitektonskih usluga. Naš stručni tim koristi isključivo najsavremeniju opremu svetskog proizvodjača Leica Geosistems, kao I savremena softverska rešenja koja nam omogućavaju da na optimalan način rešavamo korisničke zahteve od početka do finalnog produkta u skladu sa zakonom, propisima I standardima, uporedo održavajući korak sa najnovijim trendovima, a sve u cilju pružanja što kvalitetnije usluge za sve naše klijente I saradnike.

Tokom višegodišnjeg poslovanja izgradili smo besprekornu reputaciju po kojoj nas saradnici prepoznaju I preporučuju, a koju odlikuje najviši stepen kvaliteta geodetskih I arhitektonskih usluga u najoptimalnijim rokovima.

Upravo takav format poslovanja omogućio nam je da ostvarimo saradnju sa velikim brojem kooperanata kao što su: Karin Komerc MD d.o.o., Starting d.o.o., Gp Mostogradnja A.D., Stroy-Trest A.D., Rasing d.o.o., Novkol A.D., Geoinvest d.o.o., F.Hyča S.R.O., Institut “Mihajla Pupina” d.o.o., Ras Inženjering Niskogradnja d.o.o., MBA Ratko Mitrovic Niskogradnja, Geosonda – Fundiranje A.D., Dinara A.D. i mnogi drugi……

Naša firma sa svojim stručnim timom postavila je temelje u svim oblastima geodezije i arhitekture, kao što su:

visokogradnja
niskogradnja
energetska postrojenja
putevi
tuneli
mostovi
pruge
izrada idejnih projekata u geodeziji i arhitekturi
izrada glavnih projekata u geodeziji i arhitekturi
ozakonjenje objekata


ING GEO SURVEY d.o.o. zapošljava I angažuje isključivo kadar koji odgovara svim zahtevima I koji je osposobljen da radi, kako u redovnim, tako i u vanrednim uslovima bez gubitka kvaliteta u sferi geodezije I arhitekture.

Unutrašnja politika firme jeste obavezno i nedvosmisleno vrednovanje prava zaposlenih, ulaganje u njhovu kontinuiranu edukaciju (povišenje i usavršavanje znanja kroz obuke, seminare, radionice itd.), a takođe i kreiranje radnog okruženja u kome će se zaposleni osećati prijatno i motivisano, kako bih mogli pružiti svoj maksimum kao i svoj jedinstveni doprinos na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i izvršenju poslovnih zadataka.

Brinemo o bezbednosti, zdravlju i zaštiti na radu kako naših zaposlenih, tako i zaposlenih u našem okruženju.

Svoje ciljeve ostvarujemo pošteno, ispravno I odgovorno, uvažavajući prava i načela profesionalne etike, posvećeni kontinuiranom unapredjenju I transparetnosti poslovanja kao osnovi svojih aktivnosti.

Želeći da radimo u okruženju najboljih, svoj identitet gradimo na snaznim vrednostima kojima se rukovodimo u svakodnevnim poslovima kako bi smo ostvarili uspeh.

 

Naši kooperanti kroz istoriju poslovanja


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image